Nyborg Teaterforenings historie

Om os

Vi er pt. 9 personer i bestyrelsen, heraf er de 2 suppleanter.
Vi holder ca. 10 møder om året og alle i bestyrelsen tildeles nogle nødvendige opgaver omkring foreningen.

Fælles for os er en stor interesse for teater. 
Den følelse af en fælles oplevelse i et rum med nærvær og kontakt er unik. Bastionen

Foreningen har alle årene haft base i Borgerforeningens Hus – i dag kaldet Bastionen – blandt ældre nyborgensere også kaldt Industrien, som var det over hundrede år gamle centrum for borgerskabets festlige udfoldelser på den nedlagte Prins Christians Bastion på Nørrevold fra fæstningens dage.
Det var da også i Borger-og Haandværkerforeningens regi, at de første forestillinger blev arrangeret, dengang som nu alt overvejende bestående af repertoire fra de forskellige danske turneteatre, hvoraf nu kun få er tilbage.
En decideret teaterforening så dog først dagens lys for 26 år siden, og det endda kun med nød og næppe, eftersom hele scenerummet i Borgerforenings Hus var totalt udbrændt få år tidligere som følge af uforsigtig omgang med vattæppe og varmeovn!

Lige fra starten af var scenerummet takket være fremsynede nyborgensere dimensioneret, så der kunne spilles al slags teater, hvilket bl.a. Oswald Helmuth bemærkede og var imponeret over.
Der var omløbende svalegang og snoreloft, så man kunne tage f.eks. Det Kgl. Teaters originale kulisser, men alt dette blev som nævnt flammernes bytte. Da der samtidig blandt poltikerne var røster fremme om at tilbygge Nyborg Kino et scenerum, så det alvorligt ud til, at dagene med Borgerforeningens Hus som teatersal var talte.

Skulle sceneåbningens fløjlstæppe afløses af en muret væg? Nej!
Atter var fremsynede kræfter på banen, ikke mindst VVS-installatør Johan Pohlmann fra Borger-og Haandværkerforeningen, som blev primus motor i genopbygningen af det udbrændte scenerum og fik politikerne til at fravige teaterplanerne for Nyborg Kino.
Det måtte sandsynliggøres, at Borgerforeningens hus stadig havde en fremtid som teater, og det blev startskuddet til Nyborg og Omegns Teaterforening, som samme Johan Pohlmann i mange år også har været formand for, indtil han for et par år siden overlod formand posten til nye kræfter.

Folketeatret

Bastionen bygning set fra vejen

Nyborg Borger- og Håndværkerforening

Nyborg Borger- og Håndværkerforening blev stiftet i 1867, med et medlemstal på 60 medlemmer, og et medlems kontingent på 33 øre om måneden, samt Hr. C.C. Olsen som formand.
I 1881 stiftede man “stiftelsen for gamle værdige trængende medlemmer og deres enker”, og 27.august 1887 fik foreningen en fane.
I året 1890 oprettedes syge- og begravelsesfonten for foreningens medlemmer.

Efter at foreningen havde flyttet lokaler en halv snes gange, blev der i 1889 dannet et byggefond til opførelse af en foreningsbygning, og i november 1893 dannedes et sangkor inden for foreningen med musiker August Knudsen som dirigent.

Den 1. februar1896 vedtoges det så at bygge foreningens nuværende bygning.
1939 besluttedes det at oprette en studiekreds for håndværkere.

Foreningen har foruden udstillinger, rundskuer etc. Til fornøjelse for sine medlemmer, arrangeret en mængde teaterforestillinger og optræden af de bedste danske kunstnere. Herudover er der af mange af de bedste foredragsholdere blevet holdt aktuelle foredrag, hvor ungdommen på Teknisk Skole, Handelsskolen og Gymnasiet har været indbudt.

Efter krigen var foreningsbygningen særdeles medtaget, men den 30. august blev der for første gang efter besættelsen afholdt bestyrelsesmøde i foreningens lokaler, og den 28. november var man nået yderligere frem til reparationsarbejdet, så man denne gang kunne holde bestyrelsesmøde i den lille sal. Den 28. juli 1976 opstod der en brand på ’industrien’ som foreningens lokaler blev kaldt.
Den opstod i teatersalen på scenen, om formiddagen, og først sent på aftenen var brandslukningsarbejdet færdigt. I december var den første del af renovationen færdiggjort af arkitekten og håndværkere, og som en klar forbedring var der blevet indlagt et akustisk loft, der gav tilskuerne et forbedret lydbilleder under forestillingerne.