Nyborg Teaterforenings bestyrelse

Formand:
Mette Ulrik Andersen

Næstformand:
Birgitte Haugbøl

Sekretær, Webadministrator og PR:
Jesper Hee Andersen

Kasserer:
Finn Turk

Bestyrelsesmedlemmer:
Jørgen Dyhrberg

Anne Lauridsen

Hans Alsted

Suppleanter:
Torsten Kobbernagel

Carsten Bertelsen (stoppet)

Folketeatret

Kontakt bestyrelsen
Du kan kontakte os via mail på 
nyborgteaterforening@gmail.com

Klik blot på kassen herunder

Bestyrelsen for Nyborg Teaterforening
Fra venstre: Mette, Torsten, Anne, Jesper, Birgitte, Carsten (stoppet), Finn, Hans og Jørgen