Køb billetter til vores forestillinger

Du kan købe billetter online eller fysisk på Nyborg Bibliotek

Køb billetter online

På dette site kan du købe billetter til den enkelte forestilling
– klik på det respektive forestillings-link nedenfor for at købe billet online.

Læs om køb af fysiske billetter nederst på siden.

Hvis du ønsker at købe et medlems-abonnement til alle fire forestillinger – hvilket er en økonomisk fordel frem til starten af en sæson – så beder vi dig kontakte os pr. mail, så vi kan oprette dig som medlem.

Hvis du ønsker at blive støttemedlem af foreningen, beder vi dig også kontakte os direkte pr. mail.

Læs mere på siden Bliv Medlem

 

Fra Regnormenes liv 7.10.23

Man skulle nok
have været der 11.11.23

Jytte fra Marketing
20.4.24

Køb fysiske billetter på Nyborg Bibliotek

Hvis du ikke ønsker at købe dine billetter online, så har Bastionen en aftale med Nyborg Bibliotek om, at du kan købe fysiske billetter der. 

Vores forening samarbejder med Bastionen, så alt vores billetsalg foregår via Bastionens billetsystem.
Derfor kan du også købe fysiske billetter til vores forestillinger på Nyborg Bibliotek, ligesom du der køber  billetter til Bastionens øvrige arrangementer.

Bastionens teatersal set fra balkonen