Køb billetter til vores forestillinger

Du kan købe billetter online eller fysisk på Nyborg Bibliotek

Køb billetter online

Det er muligt at købe billetter til den enkelte forestilling – klik på link nedenfor.

Hvis du ønsker at købe et medlemsabonnement på alle fire forestillinger – hvilket er en fordel op til starten af en sæson – så beder vi dig kontakte os pr. mail, så vi kan oprette dig som medlem.

Hvis du ønsker at blive støttemedlem af foreningen, beder vi dig kontakte os direkte pr. mail.

Læs mere på siden Bliv Medlem

 

Blinkende lygter - 22.10.22

Den poetiske raptus - 19.11.22
– Om Holberg, teatertosser og kulturpolitik

Ta´ mig som jeg er - 14.1.23
Om Grethe Ingmanns liv

Eksmænd - 11.3.23
Med lattergaranti

Køb billetter hos Nyborg bibliotek

Hvis du ikke ønsker at købe dine billetter online, så har Bastionen en aftale med Nyborg Bibliotek om, at fysiske billetter kan købes der. 

Vores forening samarbejder med Bastionen, så alt vores salg foregår via Bastionens billetsystem.
Derfor kan du også købe dine fysiske billetter til vores forestillinger på Nyborg Bibliotek, ligesom du der køber øvrige billetter til Bastionen.

Teatersalen med publikum Bastionen i Nyborg