Ledsagerordning for handicappede

Det er i denne sæson muligt at have en handicapledsager med gratis

Nyborg Teaterforening indførte i sæson 20/21 – i lighed med resten af Nyborg Kommune – gratis Ledsagerordning for handicappede mod præsentation af gyldigt ledsagerkort udstedt af Danske Handicaporganisationer jf. foto – se mere på: https://handicap.dk/brugerservice/ledsagekort.

Kortet giver indehaveren mulighed for at skaffe gratis plads til sin handicapledsager til vores forestillinger.

Ønsker du som abonnent at benytte dig af ordningen, bedes du fremsende kopi/foto af ledsagerkort til nyborgteaterforening@gmail.com.

Allerede købte billetter til ledsagerplads vil herefter blive refunderet.

Ønsker du at købe en ledsagerbillet, sker det ved særlig markering  i forbindelse med online billetkøb.

Ved køb af billet på Nyborg Bibliotek eller direkte i billetsalget forud for en forestilling, skal ledsagerkort præsenteres ved købet.

Ledsagerkortet fremvises desuden på forespørgsel ved billetkontrol før forestillingen.

Bemærk at gratis-ordningen ophører med udgangen af sæson 22/23

Ledasgerkort