Info fra Generalforsamling

Årsberetning Nyborg Teaterforening 2020/2021

Præsenteret af formanden for Nyborg Teaterforening Mette Ulrik Andersen på generalforsamlingen d. 25 10 2021.

Sæson 44 i Nyborg Teaterforenings historie blev i høj grad præget af corona-situationen i Danmark. Således måtte vi ændre pladsfordelingen i Bastionens sal for vores medlemmer, så afstandskravene kunne overholdes i sæsonens første forestillinger. De fleste abonnenter forstod godt problematikken og accepterede de nødvendige ændringer. Dette arbejde var tidskrævende for foreningen. Vi måtte også stoppe løssalg af billetter til forestillingerne pga. afstandskravene og den deraf følgende pladsmangel i salen ved overholdelse af de gældende corona-restriktioner. Det blev dyrt for foreningen.
De næste forestillinger i abonnement, samt ekstraforestillingen måtte aflyses pga. centralt påbud om nedlukning af alle kulturelle begivenheder.

Dette har selvfølgelig haft en konsekvens for indtægterne for såvel foreningen som for de enkelte teatre og Bastionen. Nyborg Teaterforening har brugt en del tid på at få vejledning og rådgivning af Danmarks Teaterforeninger. De centrale aftaler herigennem vedrørende aflysninger, tilbagebetaling og støtte har betydet meget for økonomien.
Nyborg Teaterforening har således kunnet beholde modtaget økonomisk støtte fra formidlingsordningen uanset aflysning af forestillingen, forudsat at vi afregnede mindst 75% af støttebeløbet til producenten af forestillingerne. Tallene fremgår af regnskabet. Nyborg Teaterforening har haft en del ekstraarbejde på grund af dette.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 10 møder, hvoraf de 3
har foregået digitalt via Teams og telefon.
Sæsonens Teaterseminar blev også afholdt digitalt.

Sæsonens forestillinger
De to forestillinger i abonnement, der blev gennemført, blev vist på Bastionen:
Et dukkehjem fra Det Kongelige Teater blev gennemført fredag d. 23. oktober 2020. En flot og moderne tolkning af Henrik Ibsens klassiker. Den iskolde stemning blev understreget af et kreativt vinterlandskab med kunstig sne. Forestillingen var dramatisk og intensiv. Den psykiske smerte blev tydeliggjort igennem kroppens bevægelser og skuespillernes dialoger. De dygtige skuespillere var på scenen hele tiden som henholdsvis rekvisitter og
personer i stykket. Det var smukt, rørende og en stor oplevelse.
Antal tilskuere: 247
Belægningsprocent: 65,7%

Emma ude af takt fra Folketeateret blev gennemført lørdag d. 14. november 2020. En forestilling om Emma Gad set igennem 100 år fra forskellige vinkler. Historien blev sunget og fortalt med små humoristiske indslag. I disse indslag kom også moraler om, hvordan vi omgås hinanden, tager hensyn til hinanden og udarbejder en slags social manual, der stadig kan være relevant for vores tid. Skuespillerne skiftedes til at repræsentere Emma Gad – iscenesat af en blondekrave.
Antal tilskuere: 256
Belægningsprocent: 68,1%

De tre forestillinger, som blev aflyst pga. corona, var:
• En lille smule ubehag fra Teatret Svalegangen – ekstraforestilling – rystende, men komisk cancer-monolog.
• Robin Hood fra Folketeatret – En eventyrlig familieforestilling med et nyt, råt look.
• Blinkende lygter fra Teater 2 og Nørregadeteatret – en dansk folkekomedie baseret på filmen af samme navn.

Vi håber på at kunne skaffe forestillingen igen til sæson 22/23. Alle tre forestillinger skulle have været spillet på Bastionen.

Billetsalg
I alt har foreningen denne sæson haft 227 abonnenter. Dette er et fald på ca. 15% (svarende til 40 abonnenter). Vi tror, at dette fald hovedsageligt skyldes corona. Almindeligvis ville vi have haft op til 100 billetter til løssalg til hver
forestilling. Nu har vi så 150 ledige billetter til hver forestilling. Vi vil gerne i foreningen have fyldt salen og solgt alle ledige pladser i salen for at kunne holde vores abonnements- og billetpriser så lave som muligt. Dette pga. de stigende omkostninger til hands, leje af lokaler og forestillinger. Der er desværre hvert år abonnenter, som stopper pga. alder, sygdom mm. og der kommer desværre ikke tilsvarende nye abonnenter til.

Vi har i bestyrelsen snakket en del om at øge vores fokus på tilflyttere til kommunen og eventuelt andre aldersgrupper. Dette vil vi gøre via målrettede kampagner, men også gerne via mund til øre fra vore abonnenter.
Vi har derfor brug for jeres hjælp til at sprede budskabet om vore aktiviteter. Vi er altid åbne overfor forslag og ideer. Alle er velkomne til at skrive til sekretæren på vores mailadresse.

Bastionen
Vi har valgt, at alle Nyborg Teaterforenings forestillinger skal afvikles på Bastionen. Vi synes, at Nyborgs Kulturhus skal støttes og vi oplever et godt samarbejde med personalet samt rigtig gode rammer for vores besøgende teatre og tilskuere.

Tak til bestyrelsen, som består af:
• Mette Ulrik Andersen
• Birgitte Haugbøl
• Finn Turk
• Jesper Hee Andersen
• Anne Lauritsen
• Jørgen Dyhrberg
• Martin Stenmann
• Hans Alsted
• John Kirk Hansen

Tak til vores samarbejdspartnere:
• Bastionen
• Vindinge Boldklub
• Folketeatret
• Det Kongelige Teater
• Teatret Svalegangen
• Teater 2 / Nørregadeteatret
• Ernst og Young
• Arbejdernes Landsbank

Folketeatret