skip to Main Content

Årsberetning Nyborg Teaterforening 2020/2021

Præsenteret af formanden for Nyborg Teaterforening Mette Ulrik Andersen på generalforsamlingen d. 25 10 2021.

Sæson 2020/2021
Sæson 44 i Nyborg Teaterforenings historie blev i høj grad præget af coronasituationen i Danmark. Således måtte vi ændre pladsfordelingen i Bastionens sal for vores medlemmer, så afstandskravene kunne overholdes i sæsonens første forestillinger. De fleste abonnenter forstod godt problematikken og accepterede de nødvendige ændringer. Dette arbejde var tidskrævende for foreningen. Vi måtte også stoppe løssalg af billetter til forestillingerne pga. afstandskravene og den deraf følgende pladsmangel i salen ved overholdelse
af de gældende corona-restriktioner. Det blev dyrt for foreningen.
De næste forestillinger i abonnement, samt ekstraforestillingen måtte aflyses pga. centralt påbud om nedlukning af alle kulturelle begivenheder.
Dette har selvfølgelig haft en konsekvens for indtægterne for såvel foreningen som for de enkelte teatre og Bastionen. Nyborg Teaterforening har brugt en del tid på at få vejledning og rådgivning af Danmarks Teaterforeninger. De centrale aftaler herigennem vedrørende aflysninger, tilbagebetaling og støtte har betydet meget for økonomien. Nyborg Teaterforening har således kunnet beholde modtaget økonomisk støtte fra formidlingsordningen uanset aflysning af forestillingen, forudsat at vi afregnede mindst 75% af støttebeløbet til producenten af forestillingerne. Tallene fremgår af regnskabet. Nyborg Teaterforening har haft en del ekstraarbejde på grund af dette.

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt 10 møder, hvoraf de 3
har foregået digitalt via Teams og telefon.
Sæsonens Teaterseminar blev også afholdt digitalt.

Sæsonens forestillinger
De to forestillinger i abonnement, der blev gennemført, blev vist på Bastionen:
Et dukkehjem fra Det Kongelige Teater blev gennemført fredag d. 23. oktober 2020. En flot og moderne tolkning af Henrik Ibsens klassiker. Den iskolde stemning blev understreget af et kreativt vinterlandskab med kunstig sne. Forestillingen var dramatisk og intensiv. Den psykiske smerte blev tydeliggjort igennem kroppens bevægelser og skuespillernes dialoger. De dygtige skuespillere var på scenen hele tiden som henholdsvis rekvisitter og
personer i stykket. Det var smukt, rørende og en stor oplevelse.
Antal tilskuere: 247
Belægningsprocent: 65,7%

Emma ude af takt fra Folketeateret blev gennemført lørdag d. 14. november 2020. En forestilling om Emma Gad set igennem 100 år fra forskellige vinkler. Historien blev sunget og fortalt med små humoristiske indslag. I disse indslag kom også moraler om, hvordan vi omgås hinanden, tager hensyn til hinanden og udarbejder en slags social manual, der stadig kan være relevant for vores tid. Skuespillerne skiftedes til at repræsentere Emma Gad – iscenesat af en blondekrave.
Antal tilskuere: 256
Belægningsprocent: 68,1%

De tre forestillinger, som blev aflyst pga. corona, var:
• En lille smule ubehag fra Teatret Svalegangen – ekstraforestilling – rystende, men komisk cancer-monolog.
• Robin Hood fra Folketeatret – En eventyrlig familieforestilling med et nyt, råt look.
• Blinkende lygter fra Teater 2 og Nørregadeteatret – en dansk folkekomedie baseret på filmen af samme navn.

Vi håber på at kunne skaffe forestillingen igen til sæson 22/23. Alle tre forestillinger skulle have været spillet på Bastionen.

Billetsalg
I alt har foreningen denne sæson haft 227 abonnenter. Dette er et fald på ca. 15% (svarende til 40 abonnenter). Vi tror, at dette fald hovedsageligt skyldes corona. Almindeligvis ville vi have haft op til 100 billetter til løssalg til hver
forestilling. Nu har vi så 150 ledige billetter til hver forestilling. Vi vil gerne i foreningen have fyldt salen og solgt alle ledige pladser i salen for at kunne holde vores abonnements- og billetpriser så lave som muligt. Dette pga. de stigende omkostninger til hands, leje af lokaler og forestillinger. Der er desværre hvert år abonnenter, som stopper pga. alder, sygdom mm. og der kommer desværre ikke tilsvarende nye abonnenter til.

Vi har i bestyrelsen snakket en del om at øge vores fokus på tilflyttere til kommunen og eventuelt andre aldersgrupper. Dette vil vi gøre via målrettede kampagner, men også gerne via mund til øre fra vore abonnenter.
Vi har derfor brug for jeres hjælp til at sprede budskabet om vore aktiviteter. Vi er altid åbne overfor forslag og ideer. Alle er velkomne til at skrive til sekretæren på vores mailadresse.

Bastionen
Vi har valgt, at alle Nyborg Teaterforenings forestillinger skal afvikles på Bastionen. Vi synes, at Nyborgs Kulturhus skal støttes og vi oplever et godt samarbejde med personalet samt rigtig gode rammer for vores besøgende teatre og tilskuere.

Tak til bestyrelsen, som består af:
• Mette Ulrik Andersen
• Birgitte Haugbøl
• Finn Turk
• Jesper Hee Andersen
• Anne Lauritsen
• Jørgen Dyhrberg
• Martin Stenmann
• Hans Alsted
• John Kirk Hansen

Tak til vores samarbejdspartnere:
• Bastionen
• Vindinge Boldklub
• Folketeatret
• Det Kongelige Teater
• Teatret Svalegangen
• Teater 2 / Nørregadeteatret
• Ernst og Young
• Arbejdernes Landsbank

Beretning for Nyborg Teaterforening 2019/20.

Præsenteret formand for NT Mette Ulrik Andersen på generalforsamlingen mandag den 26. oktober 2020.

Jeg vil gerne som formand i foreningen berette om endnu er spændende sæson – nr. 42. – i Nyborg Teaterforenings historie – sæson 2019/20.
Sæsonen åbnede i september 2019 med ekstraforestillingen Grevinde Danner og efter jul med ekstraforestillingen Nabokrig.
De 4 forestillinger i abonnement blev vist på Bastionen.
Det var forestillingerne: Jorden rundt på 80 dage, Stå fast, Skatteøen, To på tur.
I sæsonen 2019/2020 har vi altså set 6 forestillinger – 4 forestillinger i abonnement og 2 forestillinger uden for abonnement.

1) Ekstraforestillingen Grevinde Danner blev opført af Det flydende Teater d. 14.9.19. Forestillingen foregik på Slotsmøllen. Det var en anderledes forestilling med siddepladser langs en til dagen oprettet aflang scene i gulvhøjde midt i rummet. Forestillingen var et alternativt bud på en nærværende, nytænkende og dramatisk beskrivelse af Grevinde Danners liv. Selv om der kun kom 37 tilskuere var forestillingen både medrivende og bevægende. Flere tilskuere kom efter forestillingen hen og takkede for en helt ekstraordinær god oplevelse. Inden forestillingen havde Nyborg Teaterforening inviteret tilskuerne på et glas vin, samt et halvtimes oplæg omkring livet i Nyborg på Grevinde Danners tid. Oplægget blev holdt af den lokale historiefortæller Aksel Andersen.

2) Forestilling nummer 2 var ”Jorden Rundt på 80 dage” produceret af DK Turné Teater. Forestillingen blev opført på Bastionen d. 26.10.19. Forestillingen blev oprindelig skabt af Klein og Jensen og var en crazy-komedie med mange forskellige humoristiske og gakkede indslag over den gammelkendte fortælling om en rejse jorden rundt. Der blev grinet godt i salen. Forestillingen blev set af 322 tilskuere (ca. 92,0% belægning)

3) Forestilling nummer 3 var ”Stå fast”, som blev opført af Det Kongelige Teater d. 23.11.19 som deres eneste forestilling på Fyn. Forestillingen er en moderne og nytænkende forestilling omkring nutidens umulige forventninger og krav til medarbejdernes engagement og omstillingsparathed. Måske er det ok at sige nej!!! Forestillingen er bygget over Svend Brinkmanns aktuelle bog ”Stå fast”. Det var en utraditionel forestilling, der fik nogle tilskuere til at le højt, mens andre var mere undrende. Forestillingen blev set af 367 tilskuere (ca. 104,9% belægning – udsolgt).

4) Efter nytår lagde vi ud med ekstraforestillingen ”Nabokrig”, som blev spillet i KinoVino d. 1.2.20. Forestillingen var en komedie af og med Farshad Kholghi produceret af Louise Schouw Teater. Forestillingen handlede om et lille lukket nabomiljø, som ændrede karakter, da nogle nye tilflyttere udfordrede de gamle vaner og regler i nabolaget. En sjov og vedkommende forestilling, som måske var en reference til nutidens politik? Der kom 46 tilskuere.

5) Femte forestilling var ”Skatteøen”, der er produceret af Folketeateret. Den blev vist på Bastionen d. 14.2.20. Det var sæsonens største og dyreste forestilling. Den var fyldt med festlige indslag, gode historier og Sebastians skønne sange. En flot og medrivende forestilling for både børn og voksne. Forestillingen blev set af 375 tilskuere (ca. 107,1% belægning – udsolgt)

6) Den sidste forestilling i sæsonen var folketeaterets forestilling ”2 på tur”. En forestilling om to ældre herre, der drager ud på deres sidste tur i livet direkte fra sygesengen, hvor de møder forskellige personer eller var det mon mere en tur ned ad mindernes allé? Forestillingen var sjov og medrivende. Bagefter var der samtale med skuespillerne i cafeen på Bastionen. Forestillingen blev spillet d. 7.3.20 og set af 358 tilskuere (ca. 102,3% belægning – udsolgt)

Den gennemsnitlige belægning til vores abonnentforestillinger blev ca. 101,6% – udsolgt (beregnet ud fra 350 tilskuere). (Gennemsnit ca. 356 tilskuere).
Vi har altså en rigtig fin belægning på vores fire abonnementsforestillinger, mens det kniber med den brede opbakning til ekstraforestillingerne, der kører med underskud.
Det er vi kede af, fordi vi synes, at det er vigtigt, som teaterforening at vise Nyborg bredden af det professionelle teater, vel vidende at det er let at søge til Odense og Svendborg eller over bæltet for at se disse lidt anderledes og smallere forestillinger. Vi hører gerne forslag fra foreningens medlemmer til, hvordan opbakningen til de smalle forestillinger kan øges.

Når løssalget ved de faste fire forestillinger er så gode, som de er, så har vi som forening mulighed for at reklamere for kommende/ekstra forestillinger og muligheden for at købe et abonnement. Det har givet flere nye medlemmer. Det er vigtigt for foreningen, at der tilføres nye medlemmer.
I forbindelse med ekstraforestillingerne er der også en del tilskuere, som ikke er med i Nyborg Teaterforening. Disse tilskyndes også til køb af abonnement.
Da billetindtægterne for ekstraforestillingerne er noget usikre, valgte vi denne sæson at leje henholdsvis Slotsmøllen og KinoVino til disse smallere forestillinger.
De fleste af vores forestillinger har dog været spillet på Bastionen, hvor teknikere, skuespillerne, foreningens medlemmer og foreningens bestyrelse er meget tilfredse med den udemærkede teatersal og stedets gode faciliteter. Alle ser og hører godt i salen. Det er dejligt at mærke, at forbedringerne i og udbedringerne af Bastionens rammer fortsætter med samme høje kvalitet in mente.

Vi har et godt og kendt samarbejde med Bastionen omkring de udfordringer, der altid opstår ved afvikling af en forestilling – og vi mødes et par gange om året for at koordinere samarbejdet.
Corona pandemien har vi ikke mærket så meget til i omtalte sæson, da sidste forestilling allerede var blevet afviklet, inden alle restriktionerne kom. Igangværende sæson bliver dog mærket af pandemien. Vi glæder os over, at vi i samarbejde med Bastionen kan sørge for at overholde alle gældende retningslinjer.

Vi har i år vedtaget nye vedtægter for Nyborg Teaterforening. Dette skete på den ekstraordinære generalforsamling i september. Det er bl.a. med udgangspunkt i disse vedtægter, at nærværende – og fremtidige – ordinære generalforsamling ligger i oktober. Vedtægterne kan læses på Nyborg Teaterforenings hjemmeside.
Vi havde i denne sæson 269 aktive medlemmer (et fald på 20 medlemmer ift. året før). Tak for jeres engagement og støtte til foreningen og vores 4 forestillinger i abonnement.

Tak til bestyrelsen, der i daværende sæson bestod af:
Mette Ulrik Andersen
Birgitte Haugbøl
Finn Turk
Jesper Christian Hee Andersen
Anne Lauridsen
Jørgen Dyhrberg
Martin Stenmann
Johan Pohlmann, som på sidste generalforsamling blev erstattet af Hans Alsted
Claus Roed, som på sidste generalforsamling blev erstattet af John Kirk Hansen

Tak til vores samarbejdspartnere:
• Bastionen
• KinoVino
• Slotsmøllen
• Vindinge Boldklub, som leverer vores hands
• Folketeateret
• Det Kongelige Teater
• Det flydende Teater
• Louise Schouw teater
• Ernst & Young
• Arbejdernes Landsbank

Generalforsamling 24.02.20


1. Valg af dirigent

Formand Mette Ulrik Andersen bød velkommen til GF og præsenterede kort den siddende bestyrelse.
Som dirigent foreslog bestyrelsen Jørgen Dyhrberg, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at GF var rettidigt varslet via mail til medlemmerne og at dagsorden var jf. vedtægterne.

2. Årsberetning 2018/19
Mette fremlagde bestyrelsens beretning for sæson 2017/18.
Beretningen blev taget til efterretning og vedtaget uden spørgsmål fra GF.

3. Kassereren aflægger regnskab for 2018/19 til godkendelse.
Til orientering fremlægges forslag til budget for den kommende sæson 2020/21, samt om kontingent og abonnements- og løssalgspriser samt administrationsgebyr
Finn Turk gennemgik regnskabet, som blev bifaldet og godkendt.
Budget for sæson 2019/20 blev præsenteret til orientering, herunder uændrede kontingent, abonnements- og løssalgspriser samt administrationsgebyr.

4. Indkomne forslag:
a) Fra bestyrelsen
Forslag til reviderede vedtægter
Bestyrelsen havde udsendt forslag om reviderede vedtægter.
Revisionen er dels teknisk dels vedrørende bestyrelsens arbejdsprocesser.
Jørgen Dyhrberg gennemgik jf. det udsendte dokument ændringerne enkeltvis.
Ændringen af §3 (fastlæggelse af kontingentsats) blev afvist, men alle øvrige ændringer blev godkendt.
Vedtægtsændringerne skal jf. vedtægterne 2. behandles på en ekstraordinær GF, som afholdes mandag den 30.3.20 kl. 19 på Bastionen.
Medlemmer indkaldes via nyhedsbrev.

b) Fra abonnenterne
Ingen
Der var ingen indkomne forslag til beslutning fra medlemmer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
• Mette Ulrik Andersen (modtager genvalg)
• Jørgen Dyhrberg (modtager genvalg)
• Johan Pohlmann (modtager ikke genvalg)
• Suppleant (efter Claus Roed)

Dirigenten forestod valget, der blev holdt uden krav om skriftlig afstemning.
• Mette Ulrik Andersen blev genvalgt
• Jørgen Dyhrberg blev genvalgt
• Hans Alsted blev valgt efter Johan Pohlmann
• John Kirk Hansen blev valgt som suppleant

Det blev understreget – forudsat de fremlagte vedtægtsændringer endeligt godkendes på den kommende generalforsamling 30.3.20 – så vil dette bestyrelsesvalg gælde for 1½ år, mens kommende bestyrelsesvalg til oktober jf. vedtægterne vil gælde for 2 år.

6. Valg af revisor
Nuværende revisor EY blev genvalgt.

7. Eventuelt
Dirigenten takkede de fremmødte for god deltagelse i debatten.
Bestyrelsen afsluttede GF med at takke Johan Pohlmann for hans uvurderlige og mangeårige arbejde for foreningen gennem taler, gave og lidt mundgodt.

Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde.
Sammensætningen af bestyrelsen er herefter således:

• Mette Ulrik Andersen – Formand
• Birgitte Haugbøl – Næstformand
• Finn Turk – Kasserer
• Jesper Hee Andersen – Sekretær
• Anne Nexøe
• Jørgen Dyhrberg
• Hans Alsted
• Martin Stenmann (suppleant)
• John Kirk Hansen (suppleant)

Beretning fra Nyborg Teaterforening for sæson 2017/2018

Til Generalforsamlingen 25.02.19

Endnu er spændende sæson – den 40. i Nyborg Teaterforening historie – er gennemført med sæson 2017/2018.

Det er jo lidt specielt, at beretningen vedrører den sæson, der sluttede med en forestilling d. 18. marts 2018 – mens vi nu er i februar 2019.

Sådan er systemet i Nyborg Teaterforening, hvor der i denne sæson kun er en enkelt forestilling tilbage – nemlig ”Mød mig på Cassiopeia” fredag d. 22. marts 2019.

Det er det første år, efter Girly Winther trak sig som formand, så det har vi også skullet vænne os til som bestyrelse. I bestyrelsen har nye måder at løse tingene på været et godt supplement til den erfaring, der heldigvis altid bliver overleveret til en ny bestyrelse.

I sæsonen 2017/2018 har vi set ialt 5 forestillinger 4 forestillinger i abonnement, og 1 forestilling uden for abonnement.

 • Operettekompagniet opførte 30.09.17”Den Glade Enke” – en af de mest populære operetter, så der var masser af god musik og en fantastisk stemning i salen.

Forestillingen blev set af 303 tilskuere (86,6% belægning)

 • Så havde vi 11.11.17 besøg af Folketeateret med ”Komedien, hvor alt går galt”. Det gjorde det virkelig med en rablende og sjov forestilling der fik gang i lattermusklerne.

Forestillingen blev set af 336 tilskuere (96,0% belægning)

 • Folketeateret opførte 03.02.18 ”De lystige koner” – Shakespeares klassiker der her foregik i et helt andet nutidigt miljø – en herlig falden-på-hale komedie, som blev set af 319 tilskuere (91,1% belægning)
 • Folketeaterets ”Liva” blev desværre udsat pga. sygsom til 28.04.18.
  I forestillingen blev revy, kammerspil og teaterkoncert fusioneret i en meget betagende og charmerende forestilling.

Forestillingen var udsolgt med 356 tilskuere i salen.

 • Sæsonens sidste forestilling 18.03.18 var Folketeaterets fortolkning af ”Peter Pan” – en familieforestilling med en helt fantastisk scenografi. Forestillingen blev gennemført i samarbejde med Nyborg Bibliotek.

Den gennemsnitlige belægning for sæsonen blev ca. 94 %. (Gennemsnitligt 329 tilskuere pr. forestilling).

Alle forestillinger i denne sæson har været spillet i Bastionen, hvor foreningens medlemmer og foreningens bestyrelse alle er meget tilfredse med den nye teatersal og faciliteterne i det nyrenoverede hus.

Vi har i sæsonen haft 285 betalende medlemmer, der meget engageret har støttet foreningen og bakket op om vores 5 forestillinger …Stor tak til jer.

Tak til bestyrelsen der i det år der er gået har bestået af:

Næstformand Birgitte Haugbøl

Kasserer Finn Turk
Sekretær Jesper Hee Andersen
Markedsføring og hjemmeside Martin Steenmann
Anne Lauridsen
Johan Pohlmann
Mette Ulrik Andersen

Samt
Formand Claus Roed, som afløste Girly Winther

Tak til vores samarbejdspartnere:

 • Bastionen – både de ansatte og de mange frivillige, der servicerer vores medlemmer til forestillingerne
 • NGIF
 • Nyborg Bibliotek
 • Folketeateret
 • OperetteKompagniet
 • Kunststyrelsen
 • EY

 

TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 26.FEBRUAR 2018

ÅRSBERETNING SÆSON 2016/17 FOR NYBORG TEATERFORENING
Nyborg teaterforening består af 257 medlemmer + 2 støttemedlemmer.

Teaterforeningen fgennemførte følgende 4 abonnementsforestillinger i sæson 2016/17:

·         MIN FAR – 7. oktober 2016                                                      322 deltagere

·         STOR STÅHEJ – 26. november 2016                                     288 deltagere

·         VREDE – 3. marts 2017                                                             268 deltagere

·         DEN POLITISKE KANDESTØBER – 1. april 2017               350 deltagere

Og uden for abonnement forestillingerne:

·         Hodja fra Pjort – 3. februar 2017 (familieforestilling)            376 deltagere

·         Sønck en gang, Vindinge landsbycenter – 11. oktober 2016     25 deltagere

·         Sønck en gang, Egeparken – 1. marts 2017                                  40 deltagere

·         Sønck en gang, KinoVino – 7.maj 2017                                         26 deltagere

I alt i sæsonen besøgte 1.695 gæster Nyborg teaterforening.

Ved sæsonstart blev vi oplyst om, at ombygningen af Bastionen ikke blev klar til vores første forestilling, ” MIN FAR ”, som skulle spille den 7. oktober 2016. Vi måtte flyttes ud i Nyborg idrætscenter, hvor Nyborg kommune påtog sig den udgift, det var at bygge hallen op med scene og lys og hvad, der nu skulle til. Opgaven til opbygningen blev lagt i hænderne på NGIF Koncertudvalget, som sammen med scenefolk fra Folketeatret fik lavet det rigtig godt. Nyborg idrætscenter sørgede for at betjene teatergæsterne rigtig godt både med pausedrik og garderobeforhold, så det blev alt i alt en rigtig fin løsning.
Det samme blev så gentaget, da Bastionen igen måtte fortælle, at ombygningen ikke var færdig, og det derfor ikke blev muligt at spille forestillingen STOR STÅHEJ den 26. november 2016. Derfor måtte vi igen benytte i Nyborg idrætscenter.

At skulle flytte planlagte forestillinger, gav jo lidt anderledes opgaver: både med at underrette publikum/medlemmer, ændre i plakater og annoncering og naturligvis en del møder med teatrets teknikere osv., men alt i alt lykkedes det, og vi blev atter godt modtaget af vores publikum.
Og alle vores samarbejdspartnere udførte et super godt stykke arbejde, så det kunne fungere så godt, som det gjorde. Og Nyborg kommune påtog sig udgiften til opbygningen endnu engang, da den ombygningsplan, som Nyborg kommune havde lavet for Bastionen, endnu engang blev forsinket.

Teaterforeningen var så klar til at komme tilbage på Bastionen til familieforestillingen ”Hodja fra Pjort” den 3. februar 2017. Denne forestilling lavede vi i samarbejde med Nyborg Bibliotek.
Vi blev desværre lidt overraskede over, at der var flere ting, der ikke var helt i overensstemmelse med det, som vi havde planlagt efter og fået godkendt vores salsopstilling til, og dermed havde solgt billetter efter.
Men her havde Bastionen ikke taget den nødvendige kontakt til os, så det gav os atter en del ekstra arbejde med at flytte rundt på det publikum, som havde købt billetter.

Vi fik det løst i situationen, men måtte herefter bede forvaltningen om, at der ikke blev ændret i teaterforeningens opstilling, idet vi jo havde solgt billetter til sæson 2016/17 efter den plan som var godkendt. Vi påpegede, at skulle der være brug for rettelser, så skulle vi informeres og tages med på råd.

De 2 sidste forestillinger Vrede og Den politiske Kandestøber fik vi gennemført på Bastionen uden de store lokalemæssige udfordringer.

Teaterforeningen har også i sæson 2016/17 lavet mindre forestillinger i samarbejde med aktivitetscentre i Nyborg kommune; men ikke så mange som vi tidligere har gjort, da arbejdet omkring Bastionen har taget meget af vores tid.
Men det blev dog til et besøg på Vindinge Plejecenter og på Egeparkens aktivitetscenter (incl. Tårnparkens beboere) med forestillingen ”Sønck en gang. Det har altid været en stor glæde at komme ud til en målgruppe, som ikke selv kan komme i teatret, og der har været et godt samarbejde med de frivillige hjælpere på centrene.

Vi lavede også et åbent arrangement med ”Sønck en gang” i KinoVino. Her var vi lidt sent ude, men der var dog 26, der fik en god søndag eftermiddag ud af det.

Teaterforeningen er jo fortsat i gang med sæson 2017/18, som er vores 40. sæson. Vores jubilæumsprogram er blevet taget godt imod, og medlemstallet til denne sæson er oppe på 273 medlemmer.
De første 3 forestillinger har haft et besøgstal på i alt 958 deltagere, og så mangler vi forestillingen LIVA og familieforestillingen Peter Pan, som vi laver i samarbejde med Nyborg bibliotek.

Set i lyset af de mange kulturelle tiltag, der er i Nyborg kommune, syntes jeg, at Teaterforeningen har klaret sig nogenlunde igennem.
Jeg lavede i oktober 2017 en lille optælling af aktiviteter på Bastionen.

Den viste, at der i efteråret 2017 var gennemført i alt 32 arrangementer fordelt på:

·         Bastionen (Nyborg kommune)                              20 arrangementer

·         Biblioteket (Nyborg kommune)                              4 arrangementer

·         Nyborg kulturfæstning (Nyborg kommune )        1 arrangement

·         Jimbo Julerock                                                           1 arrangement

·         NGIF Koncertudvalget                                              1 arrangement

·         Sammus                                                                       1 arrangement

·         Muzirkus                                                                     1 arrangement

·         DR P4Fyn                                                                   1 arrangement

·         Nyborg Teaterforening                                            2 arrangementer,

Det blev således til i alt 25 arrangementer, som blev afholdt af Nyborg Kommune og de kommunale institutioner, som dermed via kommunekassen kunne sikre arrangementets økonomi. Når jer ser på program for foråret 2018 er Bastionen (Nyborg kommune) ude med lige så mange aktiviteter.
Jeg syntes måske, at det bør give anledning til stille spørgsmål ved, om det var Nyborg kommunes ide med selv at stå for aktiviteterne i huset.

Teaterforeningen har da haft lidt rynker i panden over den pris, der fremover skal betales for af benytte Bastionen. Foreningen har derfor haft sendt en ansøgning til Nyborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg om at få støtte fra den store kulturkonto med det formål at få dækket noget af den højere pris (næsten 13.000 pr gang for brug af huset), der nu skal betales, når Teaterforeningen skal bruge huset til teaterforestillinger.
Vi søgte om 50.000 kr., og vi brugte samme begrundelse, som Nyborg kommunale ungdomsskole brugte i deres ansøgning om støtte til den højere husleje. Ungdomsskolen søgte om 40.000,- og fik  40 .000 kr. . mens Teaterforeningen fik afslag på sin ansøgning.
Jeg vil lige bemærke, at teaterforeningen ikke tidligere har hverken søgt eller fået kommunalt tilskud.

Teaterforestillingerne for sæson 2018/19 har bestyrelsen også fået på plads.
Vi syntes, det er et flot program, som vi kan byde på til den kommende sæson, hvor vi præsenterer følgende forestillinger:

·         Peer Gynt – 6. oktober 2018

·         I sidste øjeblik – 17. november 2018

·         Glemmer du.. – 9. februar 2019

·         Emil fra Lønneberg ’ 1. februar 2019      – familieforestilling i samarbejde med Nyborg bibliotek

·         Mød mig på Cassiopeia – 22. marts 2019

Derudover planlægger vi til september 2018 et samarbejde med KinoVino om ”Bridge over troubled water”, som er musikforestilling om Simon & Garfunkel. Her mangler vi lige at få datoen endelig på plads.

 

Til slut vil jeg takke teaterforeningens samarbejdspartnere:

·         Vores revisor Ernst & Young, ved Peter Ejlersen

·         NGIF Koncertudvalget, som stiller med frivilligt mandskab til opstilling af regi

·         Nyborg Bibliotek

·         KinoVino

·         Bastionen

·         Aktivitetscentrene i Nyborg kommune

·         Bureauet Nyborg

·         billetten.dk

– Og ikke mindst vores medlemmer, som støtter op om de aktiviteter vi har – og giver os både ris og ros, så vi kan prøve at blive bedre!

Stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde.
Det har i det sidste år indimellem været en noget turbulent periode, vi sammen har været igennem med omlægningen og renovering af Bastionen.

Nyborg den 26. februar 2018

Girly Winther

Formand

Back To Top